Cenk Kahvecio?lu Uzman Psİkoterapİst

Uzman Klinik Psikolog / Cenk Kahvecio?lu

2000 yılından bu yana ki?isel geli?im ve ileti?im alanında e?itmen ve terapist olarak çalı?makta olan Cenk Kahvecio?lu bu alanda önemli bir deneyime sahiptir. Cenk, Hacettepe ?niversitesi ??Psikolojik Danı?manlık? Bölümünden lisans derecesi ile mezun olmu?tur. Yüksek lisansını ?sküdar ?niversitesi ??Klinik Psikoloji? bölümünde yapmı?tır. Buna ek olarak uluslararası düzeyde geçerli ?ema Terapi (ISST), Bili?sel Terapi ve Hipnoterapi e?itimlerini tamamlamı?tır. Cenk, terapist kimli?inin yanı sıra yaptı?ı çalı?maları payla?mak için alanında uzman psikolog, psikiyatrist ve psikolojik danı?manlara ileri düzey Hipnoterapi ve ?ema Terapi e?itimleri de vermektedir. ?alı?ılacak durumlarda en iyi ve kalıcı sonucu alabilmek için birçok farklı yöntemi uygulamak gerekti?inden, Bili?sel Terapi, ?ema Terapi ve Hipnoterapiyi bireysel ve çift terapilerinde kullanmaktadır.
Bireysel ve çift terapilerinde uzun yıllardır yaptı?ı çalı?malarla kazandı?ı deneyim ve teknikleri danı?anlarına aktararak kalıcı davranı? de?i?ikli?ini hem bilinç hem de bilinçaltı düzeyde sa?ladı?ı çalı?malarına devam etmektedir. Bu de?i?im danı?anlarının bili?sel ve duygusal açıdan daha sa?lıklı birer birey olmalarına ve mutlu ili?kiler kurmalarına yardımcı olmaktadır.
Profesyonel olarak 16 yıldır e?itmen ve psikoterapist kimli?i ile çalı?malarına devam eden Cenk Kahvecio?lu, psikoloji alanında yaptı?ı çalı?malar sonucunda, ideal kiloya ula?mayı kolayla?tıran ve bilinçaltı de?i?ikli?i hedefleyen "Zihin Gücüyle Nasıl Zayıflanır?" kitabını yazmı?tır. Bu kitaptaki amacı sürekli kısır döngü halini alan kilo alıp verme sürecinden kalıcı olarak nasıl kurtulaca?ını anlatmaktır. İkinci kitabı bir çok hastalı?ın kayna?ında yer alan erteleme davranı?ı ile ilgili olan "Sonra De?il ?imdi!" dir. Kahvecio?lu çalı?malarına kuruculu?unuda yaptı?ı BAH?EBİZ Geli?im Akademisi'nde devam etmektedir.


www.bahcebiz.com

Cenk Kahvecio?lu 16 yıldır bireysel ve çift terapisi yapmaktadır.

Terapide uzman oldu?u konular; Kaygı Bozuklukları (OKB, Panik Bozukluk, Sosyal Fobi, Basit Fobiler), Depresyon, Borderline K.B., Narsisist K.B., Cinsel Bozukluklar ve ?ift Terapisidir.
E-mail: cenk@cenkkahvecioglu.com