Cenk Kahvecioğlu bİreysel / Çİft Terapİstİ

Bipolar Duygu Durum Bozukluğu Nedir?

Bipolar I Bozukluk image
• En az bir manik/mikst epizod ± Major Depresif Bozukluk

Bipolar II Bozukluk
• En az bir hipomani epizodu+Majör Depresif Bozukluk


Manik Epizod nedir?
En az 1 hafta hastaneye yatırılmayı gerektiriyorsa herhangi bir süre kabarmış taşkın (+3), irritabl (+4) duygu durum
1. Benlik saygısında abartılı artma / grandiosite
2. Uykuda azalma (ör. 3 saat uyumayla enerjik)
3. Konuşmaya tutma,
4. Fikir uçuşması / fikirlerin yarışması,
5. Distraktibilite(dikkati yoğunlaştıramama),
6. Amaca yönelik etkinlikte artma / PMA
7. Kötü sonucu olabilen etkinliklerde bulunma
• Miks epizod tanısı karşılanmaz ve işlevsellikte bozulma var
• Madde ve tıbbi duruma bağlı değil


Hipomanik Epizod Nedir?
En az 4 gün hastaneye yatırılmayı gerektiriyorsa herhangi bir süre kabarmış taşkın (+3), irritabl (+4) duygu durum
1. Benlik saygısında abartılı artma / grandiosite
2. Uykuda azalma (ör. 3 saat uyumayla enerjik)
3. Konuşmaya tutma
4. Fikir uçuşması / fikirlerin yarışması
5. Distraktibilite
6. Amaca yönelik etkinlikte artma / PMA
7. Kötü sonucu olabilen etkinliklerde bulunma
• Miks epizod tanısı karşılanmaz ve işlevsellikte bozulma yok artma var
• Duygudurum değişimi ve işlevsellikteki değişme başkalarınca da gözlenir
• Madde ve tıbbi duruma bağlı değil


Mikst Epizod Nedir?
• En az 1 hafta hemen her gün manik epizod ve Majör Depresif epizod tanı ölçütleri karşılanır,
• İşlevsellikte bozulma vardır,
• Madde kullanımı(alkol,uyuşturucu v.b.) ve tıbbi duruma bağlı değildir,

Tedavisi; İlaç ve terapi desteğiyle kontrol altına alınabilmektedir. Uzun süreli terapi çalışmalarına girer. Kesin süre söylemek mümkün değildir çünkü kişiye göre değişmektedir.


E-mail: cenk@cenkkahvecioglu.com