Cenk Kahvecioğlu bİreysel / Çİft Terapİstİ

Bilişsel Terapi

Kognitif Terapi, bilimsel olarak test edilen ve yapılmış 325’den fazla klinik denemede birçok farklı bozukluk için etkili bulunan psikoterapi yöntemlerinden biridir. Diğer psikoterapi yöntemlerinin tam tersine, Kognitif Terapi genellikle şimdiki zaman yönelimli, daha sınırlı ve daha problem çözmeye yöneliktir. Aslında çoğunlukla hastanın yaptığı şey, mevcut problemleri çözmektir. Buna ek olarak, hastalar yaşamları boyunca kullanabilecekleri belirli becerileri öğrenirler. Bu beceriler, çarpıtılmış düşünceleri teşhis etmeyi, inançları değiştirmeyi, farklı bir yönde diğerleriyle ilişki kurmayı ve davranışları değiştirmeyi kapsar.
Kognitif Terapinin Arkasındaki Kuram Nedir?
Kognitif Terapi, Kognitif Model’e dayanır. Kognitif Model’e göre olayları algılama şeklimiz duygusal olarak nasıl hissettiğimizi etkilemektedir. Örneğin, bu broşürü okuyan bir insan “Bu harika, tam da benim aradığım şey.” diye düşünebilir ve mutlu olabilir. Bu broşürü okuyan diğer bir insan ise şu şekilde düşünebilir “Tamam, bu iyi ama  yazılanları yapabileceğimi düşünmüyorum.” Böylece bu kişi kendini mutsuz ve hevesi kırılmış hisseder. Bu yüzden duygusal olarak kişinin nasıl hissettiğini direkt olarak etkileyen olayın kendisi değildir, o olaya ilişkin olarak kişinin kendi düşünceleridir.
İnsanlar sıkıntı içinde olduğu zaman genellikle açık bir şekilde düşünemezler ve düşünceleri bir yolunu bulup sapar. Kognitif Terapi, insanlara sıkıntılı düşüncelerini teşhis etmelerine ve düşüncelerinin ne kadar gerçekçi olduğunu
değerlendirmelerine yardımcı olur. Böylece, kişiler çarpıtılmış düşüncelerini değiştirmeyi öğrenirler. İnsanlar daha gerçekçi düşündükleri zaman, kendilerini daha iyi hissederler. Ana fikir, kararlı bir şekilde problemleri çözmek ve davranışsal değişimleri başlatmaktır.

 


E-mail: cenk@cenkkahvecioglu.com